API
IMPURITY
CHEMICAL NAME
STRUCTURE
2
Allopurinol

EP Impurity F

Hydrazine AllopurinolEP-Impurity-F
Allopurinol

Allopurinol Related Compound A

3-Amino-4-carboxamidopyrazole Hemisulfate
Allopurinol

Allopurinol Related Compound B

5-(formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxamide Allopurinol-Related-Compound-B
Allopurinol

Allopurinol Related Compound D

ethyl 5-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate Allopurinol-Related-Compound-D
Allopurinol

Allopurinol Related Compound C

5-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide Allopurinol-Related-Compound-C
Allopurinol

Allopurinol Related Compound E

ethyl 5-(formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxylate Allopurinol-Related-Compound-E
Allopurinol

Allopurinol Related Compound F

(ethyl-(E/Z)-3-(2-carbethoxy-2-cyanoethenyl)amino-1H-pyrazole-4-carboxylate) Allopurinol-Related-Compound-F