API
IMPURITY
CHEMICAL NAME
STRUCTURE
2
Atorvastatin

EP Impurity B

(3S,5R)-7-[3-(phenylcarbamoyl)-5-(4-fluorophenyl)-2-isopropyl-4-phenyl-1H-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoic acid calcium salt Atorvastatin_EP-Impurity-B
Atorvastatin

EP Impurity D

3-(4-Fluorobenzoyl)-2-isobutyryl-3-phenyl-oxirane-2-carboxylic acid phenylamide Atorvastatin_EP-Impurity-D
Atorvastatin

Atorvastatin-2-hydroxy impurity

(3R,5R)-7-(3-(2-hydroxyphenylcarbamoyl)-5-(4-fluorophenyl)-2-isopropyl-4-phenyl-1H-pyrrol-1-yl)-3,5-dihydroxyheptanoic acid Atorvastatin-2-hydroxy-impurity
Atorvastatin

Atorvastatin-4-hydroxy impurity

(3R,5R)-7-(3-(4-hydroxyphenylcarbamoyl)-5-(4-fluorophenyl)-2-isopropyl-4-phenyl-1H-pyrrol-1-yl)-3,5-dihydroxyheptanoic acid Atorvastatin-4-hydroxy-impurity
Atorvastatin

EP Impurity F

(3R,5R)-7-{(3R,5R)-7-[2-(4-Fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanamido}-3,5-dihydroxyheptanoic acid calcium salt Atorvastatin_EP-Impurity-F
Atorvastatin

Ep Impurity G(Ats-3-O-methyl)

(3R,5R)-7-(3-(phenylcarbamoyl)-5-(4-fluorophenyl)-2-isopropyl-4-phenyl-1H-pyrrol-1-yl)-5-hydroxy-3-methoxyheptanoic acid calcium salt Ep-Impurity-G(Ats-3-O-methyl)
Atorvastatin

Atorvastatin Acetonide impurity

2-((4R,6R)-6-(2-(3-(phenylcarbamoyl)-5-(4-fluorophenyl)-2-isopropyl-4-phenyl-1H-pyrrol-1-yl)ethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl)acetic acid Atorvastatin-Acetonide-impurity
Atorvastatin

Atorvastatin Lactone impurity

5-(4-Fluorophenyl)-1-{2-[(2R, 4R)-4-hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl]ethyl}-2-isopropyl-N,4-diphenyl-1H-pyrrole-3-carboxamide Atorvastatin-Lactone-impurity
Atorvastatin

ATS-L-1 impurity

tert-butyl 2-((4R,6R)-6-(2-(3-(phenylcarbamoyl)-2-isopropyl-4,5-diphenyl-1H-pyrrol-1-yl)ethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl)acetate ATS-L-1-impurity
Atorvastatin

Methyl ester impurity

(3R,5R)-methyl 7-(3-(phenylcarbamoyl)-5-(4-fluorophenyl)-2-isopropyl-4-phenyl-1H-pyrrol-1-yl)-3,5-dihydroxyheptanoate Methyl-ester-impurity
Atorvastatin

Atorvastatin Related Compound A

Desfluoro impurity, or (3R,5R)-7-[3-(phenylcarbamoyl)-2-isopropyl-4,5-diphenyl-1H-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoic acid calcium salt) Atorvastatin-Related-Compound-A
Atorvastatin

Atorvastatin Related Compound B

(3S,5R isomer, or (3S,5R)-7-[3-(phenylcarbamoyl)-5-(4-fluorophenyl)-2-isopropyl-4-phenyl-1H-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoic acid calcium salt) Atorvastatin-Related-Compound-B
Atorvastatin

Atorvastatin Related Compound C

(Difluoro impurity, or (3R,5R)-7-[3-(phenylcarbamoyl)-4,5-bis(4-fluorophenyl)-2-isopropyl-1H-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoic acid calcium salt) Atorvastatin-Related-Compound-C
Atorvastatin

Atorvastatin Related Compound D

(Epoxide impurity, or 3-(4-Fluorobenzoyl)-2-isobutyryl-3-phenyl-oxirane-2-carboxylic acid phenylamide) Atorvastatin-Related-Compound-D
Atorvastatin

Atorvastatin Related Compound E

(3S, 5S enantiomer of Atorvastatin Calcium) Atorvastatin-Related-Compound-E
Atorvastatin Lactone (Impurity H)

Atorvastatin Lactone (Impurity H)

5-(4-Fluorophenyl)-2-(1-methylethyl)-N,4-diphenyl-1-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1H-pyrrole-3-carboxamide s1
Oxo Atorvastatin

Oxo Atorvastatin

7-[3-(Phenylcarbamoyl)-5-(4-fluorophenyl)-2-isopropyl-4-phenyl-1H-pyrrol-1-yl]-5-hydroxy-3-oxo-heptanoic acid sodium salt s6
ATORVASTATIN AMIDE

ATORVASTATIN AMIDE

(3R,5R)-7-[[(3R,5R)-7-[2-(4-Fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxy-1-oxoheptyl] amino]-3,5-dihydroxy-heptanoic acid sodium salt s7
ATORVASTATIN PYRROLIDONE LACTONE

ATORVASTATIN PYRROLIDONE LACTONE

5-(4-fluorophenyl)-1-(2-((2R,4R)-4-hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl)ethyl)-3-isopropyl-2-oxo-N,4-diphenyl-2,3-dihydro-1H-pyrrole-3-carboxamide b1
ATORVASTATIN AMIDE

ATORVASTATIN AMIDE

(3R,5R)-7-[[(3R,5R)-7-[2-(4-Fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxy-1-oxoheptyl] amino]-3,5-dihydroxy-heptanoic acid sodium salt r5
ATORVASTATIN AMIDE

ATORVASTATIN AMIDE

(3R,5R)-7-[[(3R,5R)-7-[2-(4-Fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxy-1-oxoheptyl] amino]-3,5-dihydroxy-heptanoic acid sodium salt ator1
ATORVASTATIN PYRROLIDONE LACTONE

ATORVASTATIN PYRROLIDONE LACTONE

5-(4-fluorophenyl)-1-(2-((2R,4R)-4-hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl)ethyl)-3-isopropyl-2-oxo-N,4-diphenyl-2,3-dihydro-1H-pyrrole-3-carboxamide ator 2
Atorvastatin Lactone (Impurity H)

Atorvastatin Lactone (Impurity H)

5-(4-Fluorophenyl)-2-(1-methylethyl)-N,4-diphenyl-1-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1H-pyrrole-3-carboxamide ator3
ATORVASTATIN EPOXY PYRROLOOXAZIN 6-HYDROXY ANALOG

ATORVASTATIN EPOXY PYRROLOOXAZIN 6-HYDROXY ANALOG.

"4-{6-(4-Fluorophenyl)-7,8-epoxy-6-hydroxy-8a-isopropyl-7-phenyl-8-(phenylcarbamoyl)hexahydro-2H-pyrrolo[2,1-b][1,3]oxazin-2-yl}-3-hydroxybutanoic acid sodium salt. " atorvastatin
ATORVASTATIN RELATED COMPOUND-E(ENANTIOMER)

ATORVASTATIN RELATED COMPOUND-E(ENANTIOMER)

(3S,5S)-7-[3-(Phenylcarbamoyl)-5-(4-fluorophenyl)-2-isopropyl-4-phenyl-1H-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoic acid. atorvastat1