API
IMPURITY
CHEMICAL NAME
STRUCTURE
2
Ezetemibe

Des Alcohol impurity of ezetimibe

Des Alcohol impurity of ezetimibe
Ezetemibe

Bis Des Fluoro impurity of ezetimibe

Bis Des Fluoro impurity of ezetimibe
Ezetemibe

Amide impurity of ezetimibe

Amide impurity of ezetimibe
Ezetemibe

Benzyl protected Ezetimibe

(3R,4S)-4-(4-(benzyloxy)phenyl)-1-(4-fluorophenyl)-3-((S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl)azetidin-2-one Ezetemibe_Benzyl protected Ezetimibe
Ezetimibe

RRS isomer of Ezetimibe

RRS isomer of Ezetimibe Ezetimibe_RRS isomer of Ezetimibe
Ezetimibe

SSS isomer of Ezetimibe

SSS isomer of Ezetimibe Ezetimibe_SSS isomer of Ezetimibe
Ezetimibe

RRR Isomer of Ezetimibe

RRR Isomer of Ezetimibe
Ezetimibe

SRR isomer of Ezetimibe

SRR isomer of Ezetimibe Ezetimibe_SRR isomer of Ezetimibe
Ezetimibe

RRS isomer of Ezetimibe

(3S,4R)-1-(4-fluorophenyl)-3-((R)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl)-4-(4-hydroxyphenyl)azetidin-2-one Ezetimibe_RRS isomer of Ezetimibe_(3S,4R)-1
Ezetimibe

SSR Isomer of Ezetimibe

SSR Isomer of Ezetimibe Ezetimibe_SSR Isomer of Ezetimibe
Ezetimibe

RSR Isomer of Ezetimibe

RSR Isomer of Ezetimibe Ezetimibe_RSR Isomer of Ezetimibe
Ezetimibe

Benzyl Ezetimibe Ketone impurity

(3R,4S)-4-(4-(benzyloxy)phenyl)-1-(4-fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl]azetidin-2-one Ezetimibe_Benzyl Ezetimibe Ketone impurity
Ezetimibe

4’-O-Benzyloxy Ezetimibe Impurity

(3R,4S)-1-(4-fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)-3-(S)-hydroxypropyl]-4-(4-benzyloxyphenyl)azetidin-2-one Ezetimibe_4’-O-Benzyloxy Ezetimibe  Impurity
Ezetimibe

Ezetimibe Impurity

(2R,5S)-2-(4-Hydroxybenzyl)-N,5-bis(4-fluorophenyl)-5-hydroxypentanamide Ezetimibe_Ezetimibe Impurity
Ezetimibe

(3’R)-Ezetimibe impurity

(3R,4S)-1-(4-fluorophenyl)-3-[(3R)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)azetidin-2-one Ezetimibe_(3’R)-Ezetimibe impurity
Ezetimibe

Ezetimibe Impurity

(2R,3R,6S)-N,6-bis(4-fluorophenyl)-tetrahydro-2-(4-hydroxyphenyl)-2H-pyran-3-carboxamide Ezetimibe_Ezetimibe Impurity_(2R,3R,6S)-N
EZETIMIBE TETRAHYDROOPYRAN IMPURITY

EZETIMIBE TETRAHYDROOPYRAN IMPURITY

(3R,6S)-6-(4-Fluorophenyl)-3-((S)-(4-fluorophenylamino)(4-hydroxyphenyl)methyl)-tetrahydropyran-2-one EZETIMIBE TETRAHYDROOPYRAN IMPURITY
EZETIMIBE OTHER ISOMER

EZETIMIBE OTHER ISOMER

(3S,4R)-1-(4-Fluorophenyl)-3-[(3R)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)azetidin-2-one; (3'R, 3S, 4R)-Ezetimibe; (3S, 4R, 3'R)-Ezetimibe. EZETIMIBE OTHER ISOMER
EZETIMIBE O-FLUOROBENZENE ISOMER

EZETIMIBE O-FLUOROBENZENE ISOMER

(3R,4S)-1-(4-Fluorophenyl)-3-[(3S)-3-(2-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)azetidin-2-one. EZETIMIBE O-FLUOROBENZENE ISOMER
DIOL OF EZETIMIBE

DIOL OF EZETIMIBE

4-((2R,3S,6S)-6-(4-fluorophenyl)-3-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)phenol DIOL OF EZETIMIBE
DESFLUORO EZETIMIBE IMPURITY

DESFLUORO EZETIMIBE IMPURITY

(3R,4S)-1-phenyl-3-[(3S)-3- (4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-1- phenyl azetidin-2-one DESFLUORO EZETIMIBE IMPURITY
R,R,S EZETIMIBE IMPURITY

R,R,S EZETIMIBE IMPURITY

(3R,4S)-1-(4-Fluorophenyl)-3-[(3R)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)azetidin-2-one. R,R,S EZETIMIBE IMPURITY